foto

Uw nota

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. U krijgt van uw behandeling een nota toegestuurd die is opgesteld op basis van de door de NZa vastgestelde vaste tandartstarieven. Controleert u deze nota!

Voor het versturen en incasseren van de nota's maken wij gebruik van factoringbedrijf Famed. U dient de nota aan Famed te betalen.

De nota kunt u vervolgens indienen bij uw verzekeraar. Hoe uw verzekeraar omgaat met tandheelkundige vergoedingen kunt u in uw polisvoorwaarden vinden. Wij gaan ervan uit dat u van deze voorwaarden op de hoogte bent.

Voor vragen over uw nota inhoudelijk kunt u ons bellen of emailen. Voor andere vragen zoals bijvoorbeeld het opvragen van een nieuwe nota, verzoeken wij u om direct contact op te nemen met Famed:

www.famed.nl

of:  0900-0885 (geen 'betaalnummer' maar gebruikelijke belkosten)

NIEUWS

nieuwsarchief