foto

Afspraak

Afspraak maken

Afspraken voor behandeling kunnen dagelijks telefonisch tussen 9:00 en 12:00 uur worden gemaakt. Ook kunt u per email om een afspraak verzoeken. Wij doen u dan, eveneens per email, een voorstel voor een afspraakdatum/tijdstip of nemen telefonisch contact met u op.
Bij pijnklachten en voor spoedafspraken niet emailen, maar graag zo vroeg mogelijk bellen.

Wij sturen de dag voor de afspraak per email een afspraak-herinnering. Dit is een extra service waaraan geen rechten kunnen worden ontleend; het niet ontvangen hebben van een herinneringsemail is nimmer een geldige reden om de afspraak niet na te komen.
Indien een afspraak zonder tijdige afzegging niet nagekomen wordt, dan kunnen wij u de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Natuurlijk willen wij een behandeling op de tijd beginnen die met u afgesproken was. Dit is echter niet altijd mogelijk. Regelmatig lopen behandelingen uit, omdat tijdens de behandeling complicaties zijn opgetreden die de behandelduur onvoorzien verlengen. 

Afspraak annuleren

Gemaakte afspraken dienen tenminste één werkdag (24 'kantoor'uren) tevoren te worden afgezegd. Bij niet-tijdige afzegging kunnen wij u, conform de wettelijke regels, de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Let op: Indien u per email uw afspraak afzegt, dan is deze afzegging pas geldig na een ontvangstbevestiging of reactie van ons. Het moment van ontvangst door ons van uw email geldt in dat geval, gezien de technische mogelijkheden tot manipulatie van datum- en tijdstip van verzending van emails.

Uw eerste afspraak (nieuwe patiënt)

Uw eerste bezoek heeft tot doel u te informeren over onze werkwijze en van u te vernemen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Uw mond  - gebit en tandvlees -  wordt bekeken en wij zullen bite-wing röntgenfoto’s en/of een overzichtsröntgenfoto (orthopantomogram) maken indien wij dit nodig achten en geen actuele röntgenfoto's van u beschikbaar zijn. Onze bevindingen worden met u besproken en zo nodig wordt een behandelplan opgesteld. Mogelijk zijn onze inzichten en aanpak anders dan u bij uw vorige tandarts gewend was. Vraagt u ons gerust om nadere uitleg. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw behandelaar en dat u zich prettig voelt bij hem/haar. 

Adreswijziging doorgeven

Gaat u verhuizen? Graag verzoeken wij u om ons schriftelijk een adreswijziging door te geven.

Uitschrijven

Indien 5 jaar geen controle of behandeling plaatsvindt en ook anderszins geen contact met u is geweest, zonder dat hiervoor een goede reden is, dan gaan wij ervan uit dat u onze (preventieve) zorg niet langer wenst en zullen wij u uitschrijven.

NIEUWS

nieuwsarchief